நீக்கம்

அவன் பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான். கார்த்திகை மாதக் கடைசி. மழை இன்னும் மூச்சுப் பிடிக்கவில்லை. எனினும் இடைக்கிடை சில … More