காலடி (குறுங்காவியம்)

காலடி (குறுங்காவியம்) நான் உறங்கிப் போனது எனக்குத் தெரியும். நான் உறங்கப் போனதும் எனக்குத் தெரியும். உறக்கம் என்னை எங்கெல்லாமோ … More

நீக்கம்

அவன் பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான். கார்த்திகை மாதக் கடைசி. மழை இன்னும் மூச்சுப் பிடிக்கவில்லை. எனினும் இடைக்கிடை சில … More