நேர்காணல்

”என்னுடைய படைப்புகள் சில எனக்கு தெரியாமலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன” கேள்வி : உங்கள் எழுத்துலகப் பிரவேசம் பற்றி சொல்வீர்களா? சிறு வயதிலிருந்தே … More